Grupa ponad 40 czeskich wójtów i burmistrzów z senatorem Parlamentu Republiki Czeskiej, prezesem Stowarzyszenia Gmin Hulczyńskich i Starosty Gminy Bolatice – Herbertem Paverem na czele, w towarzystwie wójta gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego skorzystała z gościnnych progów gminy Kosakowo. W dniu 16 maja br. delegacja spotkała się z zastępcą wójta gminy Kosakowo Marcinem Kopitzkim, który opowiedział im o rozwoju gminy Kosakowo na sali Kosakowskiego Centrum Kultury. 

To właśnie ten temat przykuł uwagę włodarzy z południa Polski i z Czech oraz stał się w środowe przedpołudnie płaszczyzną wymiany samorządowych doświadczeń. Tematem była również prężnie rozwijająca się działalność senioralna prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie oraz rewską siedzibę seniorów. Prezentacje i krótkie prelekcje na jej temat wygłosili dyrektor GOPS Małgorzata Borek oraz pełnomocnik wójta ds. seniorów i współpracy z zagranicą Karol Dettlaff.

Goście odwiedzili również kosakowski klub seniora przy GOPS, Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo oraz rewską siedzibę seniorów, w której ugoszczeni zostali nagradzanym wielokrotnie kaszubskim, tradycyjnym i lokalnym przysmakiem – śledziem mancowym z pulkami przyrządzonym przez sołtys Mostów Alinę Merchel ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy.