W piątek, 21 kwietnia br. samorządowcy z partnerskiej gminy Żerków gościli w gminie Kosakowo. Wizyta ta opatrzona była wzajemną wymianą doświadczeń, kultury oraz integracją opartą na wsparciu w realizowanych przez obie gminy przedsięwzięciach. 

Podczas wizyty odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy, po którym grupa ruszyła na objazd po kluczowych inwestycjach realizowanych jak i wykonanych w ostatnich latach w gminie Kosakowo. Delegacja odwiedziła między innymi: kompleks sportowy w Kosakowie, Szkołę Podstawową w Pogórzu, przystań rybacką w Mechelinkach, budowane przedszkola w Mostach i Pogórzu czy budynek bosmanatu w Rewie.

Podczas objazdów omawiane były bieżące jak i zakończone inwestycje, sposoby i źródła pozyskiwania ich finansowania oraz wszelkie wyzwania i trudności z jakimi mierzy się samorząd podczas realizacji tego typu projektów.

Tego dnia, po południu odbyło się również wspólne posiedzenie komisji obu Rad Gmin, podczas którego zostały omówione i porównane zapisy statutów sołectw, statutów gmin, przedstawiono kluczowe inwestycje realizowane i planowane w samorządach oraz omówiono plany i zamierzenia co do dalszej wzajemnej współpracy.

Przypomnijmy, że porozumienie o partnerstwie gminy Kosakowo i gminy Żerków zostało podpisane w 14 maja 2004 r. Od tego czasu regularnie odbywa się wzajemna wymiana na wielu płaszczyznach poznania kulturowego czy też wakacyjnych obozów dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Żerków to miasto w województwie wielkopolskim w powiecie jarocińskim. Znajduje się 67 km od Poznania, około 10 km od krajowej drogi nr 11. Mimo bliskości ruchliwej trasy Poznań-Katowice cała gmina zachowała urok spokojnej, bezpiecznej Szwajcarii, leżącej wśród pięknego krajobrazu. Powierzchnia gminy: 170,05 km2, liczba mieszkańców: ok. 10 000. Granice Żerkowa są określone m.in. przez rzeki: Wartę – od ujścia rzeki Lutyni (333 km) do ujścia rzeki Prosny (348 km).

W czasach wczesnego średniowiecza znajdował się tu gród Ostrów pod Wilkowyją. Pierwsze wzmianki o samym Żerkowie pochodzą z 1257 roku. Natomiast w dokumencie z 1283 roku wymieniany jest on wówczas już jako miasto. Powszechnie przyjmuje się tę drugą za początek istnienia (choć sam dokument nie jest wiarygodny). Do połowy XIX wieku pełnił funkcję targową na szlaku ze Śląska na Pomorze.

Gospodarka Żerkowa opiera się głównie na turystyce. Gmina mieści się w centrum tzw. Szwajcarii Żerkowskiej, w skład której wchodzą tereny niewysokich wzgórz, opartych o wypełnioną rozlewiskami pradolinę Warty. W samym sercu Szwajcarii Żerkowskiej znajduje się pałac w Śmiełowie. Tereny te zostały objęte ochroną w ramach Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.  Oprócz pięknego ukształtowania terenu, w Żerkowie można też podziwiać wiele zabytków historycznych, m.in.: kościół barokowy z XVIII wieku, z wyposażeniem z przełomu XVII i XVIII wieku i renesansową kaplicą fundacji Roszkowskich, z XVII wieku, pozostałości pałacu Radomickach (brama wjazdowa do dawnego parku pałacowego, trójarkadowa, z herbem rodowym, jedyna pozostałość po rezydencji oraz Dom Stróża), poczta, z okresu poczty konnej (XVIII–XIX wiek), stajnia przy dawnej poczcie, kaplica cmentarna z początku XVIII wieku, barokowa, obelisk Braciom poległym za Wolność i Ojczyznę, pozostałości grodziska Wilkowyja, poewangelicki kościół z 1904 r., neobarokowy.