Dziś wójt gminy Kosakowo Marcin Majek był gościem w porannym programie Radia Kaszëbë . Podczas spotkania poruszone zostały głównie dwa tematy, a mianowicie budowa kompleksu budynków użyteczności publicznej w Mechelinkach oraz rozpoczynające się od 18 maja br. IJSBA World Series Round 1 Poland – Jettribe European Championship

Gmina Kosakowo uzyskała pozwolenie na budowę budynków użyteczności publicznej tj.: budynku wielofunkcyjnego, hangaru łodziowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, w tym infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i komunikacyjnej na terenie Przystani Morskiej Mechelinki. Budynek ma służyć zarówno mieszkańcom, sołectwu oraz zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami będzie tam miejsca dla prężnie działających w Mechelinkach stowarzyszeń: Stowarzyszenie Port Mechelinki, Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki, Nasze Mechelinki.
Rozmawiano również na temat IJSBA World Series Round 1 Poland – Jettribe European Championship, które już od dziś goszczą w gminie Kosakowo a orgaznizowane są w 4 miastach na świecie: we Francji, Tajlandii i USA.
Więcej informacji: