WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY KOSAKOWO ZA 2023 ROK
W dniu 27 czerwca 2024 r. odbyła się V Sesja Zwyczajna Rady Gminy Kosakowo, podczas której Wójt Gminy Kosakowo Eunika Niemc jednogłośnie otrzymała od Rady Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
W związku z wiosennym terminem wyborów i zmianą na stanowisku Wójta doszło do sytuacji, w której powstała luka ustawowa przewidująca udzielenie absolutorium z wykonania budżetu oraz wotum zaufania w związku z działalnością Wójta wyłącznie urzędującej obecnie Wójt, nawet w sytuacji, gdy budżet realizował poprzedni, nieurzędujący już Wójt. Pomimo zatem uwag do sposobu działania poprzedniego Wójta, radni jednogłośnie zagłosowali za obiema uchwałami (wszyscy 12 głosujący radni oddali głos ZA), w pełni popierając nową Wójt Eunikę Niemc.
Wotum zaufania to podjęta w głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności Wójta, a absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w realizacji kolejnych wyzwań.