Z końcem kwietnia upływa termin składania deklaracji podatkowych, a wraz z nim możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przypominamy również, aby w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać adres zamieszkania w gminie Kosakowo. Dzięki temu płacone przez Państwa podatki wrócą do gminy i zasilą jej budżet, z którego budowane i remontowane są drogi, układane chodniki, budowane szkoły, przedszkola czy nowe place zabaw, przestrzenie rekreacji i wypoczynku. Dzięki temu gmina dysponuje środkami na wydarzenia kulturalne, sportowe oraz edukację. Jedna czwarta dochodu gminy to fundusze płynące z płaconych podatków.

Ponadto Gmina Kosakowo przystąpiła do programu „Wspieraj lokalnie” – projekt łączy kampanię 1% dla lokalnych OPP z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego dla jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu mają Państwo możliwość rozliczenia się poprzez jedną z zakładek na naszej stronie: https://gminakosakowo.pl/pit/ i wsparcia organizacji znajdujących się w naszym regionie. Klikając na przycisk „DALEJ” system przeniesie Państwa na platformę rozliczeniową, która domyślnie pokaże organizacje pożytku publicznego w naszej gminie, którym mogą Państwo przekazać swój 1%.

Organizację z naszej Gminy, którym można przekazać swój 1%:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie;
  • Fundacja Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska Naturalnego Wybrzeża Nadmorskiego Zatoki Gdańskiej;
  • Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”;
  • Yacht Club Rewa;
  • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo.