W dniu 15 października br. w ramach współpracy pomiędzy gminami partnerskimi odbyło się wspólne posiedzenie Rady Miejskiej Żerkowa oraz Rady Gminy Kosakowo. Podczas spotkania omówiono statuty gmin, poruszono temat inwestycji przeprowadzonych w poszczególnych miejscowościach oraz zadań, które mają zostać zrealizowane w niedalekiej przyszłości. Kolejną etapem spotkania był objazd po gminie Żerków, gdzie radni gminy Kosakowo mogli zapoznać się z zrealizowanymi inwestycjami, które przedstawione zostały przez burmistrza miasta i gminy Żerków Michała Surme, sekretarza gminy Żerków Bartłomieja Nowickiego i przewodniczącego rady miejskiej Wojciecha Gałązkę.

Dziękujemy włodarzom gminy Żerków za jak zwykle życzliwe przyjęcie.