Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem uchwały antysmogowej (Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku) o konieczności wymiany starych kotłów na bardziej nowoczesne urządzenia oraz stosowanie ekologicznych rozwiązań, uchwała antysmogowa wymusza na mieszkańcach Pomorza wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych do dnia 31 sierpnia 2024 r.  na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

Pozostałe terminy wynikające z uchwały:

  • od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej
  • od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4
  • od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5

Wprowadzenie uchwały antysmogowej ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, tj. przestarzałych instalacji grzewczych w przyjętym harmonogramie czasowym i stosowanie dobrej jakości paliw o określonych parametrach.

Zapraszamy mieszkańców gminy Kosakowo, do zapoznania się z programami, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła. Podstawowym źródłem finansowania jest priorytetowy Program „Czyste powietrze” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także program gminny. Te dwie dotacje nie wykluczają się wzajemnie i można w ramach wymiany pieca na paliwo stałe skorzystać z obu. Szczegółowe informacje dostępne są w Referacie ds. Ochrony Środowiska pok. nr 8 oraz pod numerami telefonu 58 6604332,  58 6604306.

Zadbajmy wspólnie o jakość powietrza w naszej gminie!

Więcej informacji na stronach:

www.powietrze.pomorskie.eu

www.czystepowietrze.gov.pl

www.gminakosakowo.pl/ochrona-srodowiska