Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem wyborczym – zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca br. przyjmowane są do 10 maja br.

Zgłoszenie należy złożyć w oryginale osobiście/pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP opatrzone podpisem profilu zaufanego/kwalifikowanym.

Pobierz wniosek