Uprzejmie informujemy, iż podczas Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, w dniu 12 lipca w godzinach 7-21, lokal wyborczy dla okręgu nr 4, w miejscowości Kosakowo, będzie zlokalizowany przy ulicy Żeromskiego 11, w budynku szkoły podstawowej (b. gimnazjum).

Lokal będzie dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie informujemy, iż w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo, przy ulicy Fiołkowej 2 A, nie będzie organizowany lokal dla wyborców z miejscowości Kosakowo.