W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i minimalizowaniem ryzyka zakażenia koronawirusem, Biuro Polityki Społecznej przypomina, iż w kwietniu br. świadczenie 500+ będzie wypłacane tylko i wyłącznie na konto bankowe. Wypłaty gotówkowe nie będą realizowane. 

Prosimy, aby osoby które nie zmieniły jeszcze formy wypłacania świadczenia z gotówki na konto -dokonały tego do dnia 14-go kwietnia. Można to zrobić wysyłając e-maila na adres politykaspoleczna@kosakowo.pl, składając pismo poprzez Profil Zaufany lub składając pismo bezpośrednio do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy Kosakowo.