Gmina Kosakowo rozpoczęła przygotowania związane z pozyskaniem dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020 w obszarze polityki senioralnej. Jako partner tego projektu zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Kosakowo o wypełnienie anonimowej ankiety.

Ankiety dostępne będą do poniedziałku 24 lutego br. na stronie internetowej: (do pobrania tutaj) lub w formie papierowej w następujących miejscach:

  • Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo (ul. Żeromskiego 69),
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie (ul. Fiołkowa 2 B),
  • Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo (ul. Fiołkowa 2 A),
  • Biuro Pełnomocnika Wójta ds. Seniorów, w Rewie przy ul. Morskiej 56.

Wypełnione ankiety można pozostawiać we wszystkich wyżej wskazanych punktach (w godzinach urzędowania) lub odesłać mailem: gops@kosakowo.pl, w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 24 lutego 2020 roku.