19 kwietnia br. Wójt Gminy, Marcin Majek odebrał wyróżnienie w ramach Nagrody Pomorski Gryf Gospodarczy. Nagroda została przyznana gminie już w grudniu 2020 r., jednak z uwagi na sytuację pandemiczną przekazanie tytułu nastąpiło dziś podczas kameralnego spotkania członka Zarządu Województwa Pomorskiego, Józefa Sarnowskiego gratulującego sukcesu w imieniu Marszałka Województwa.

Przypomnijmy, Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy jest jedną z najbardziej cenionych nagród regionalnych, przyznawanych wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego. Organizatorem konkursu nieprzerwanie od 2000 roku jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest m.in. promocja postaw przedsiębiorczych, wsparcie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, szczególnie takich, które są zbieżne z celami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

Do konkursu mogą przystąpić nie tylko przedsiębiorcy, ale też podmioty budujące otoczenie biznesu, wpływające na rozwój przedsiębiorczości w regionie czy szerzące edukację biznesową wśród młodzieży.

Zwieńczeniem konkursu jest uroczyste wręczenie nagród, sprzyjające okazji do nawiązania wartościowych kontaktów oraz integracji środowiska przedsiębiorców, polityków i lokalnych organizacji. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8 grudnia 2020 r. wyłoniono zwycięzców 21. edycji konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2020″. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, wyniki ogłoszono drogą internetową.

Tytuł nagrody „Gryf Gospodarczy 2020” w kategorii Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom trafił do Gdyni, wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Gmina Kosakowo i Gmina Miejska Człuchów.

Nagroda w kategorii GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM to nagroda skierowana do samorządów lokalnych na terenie województwa pomorskiego, które: konsekwentnie i systematycznie prowadzą działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na swoim obszarze, poprawiają jakość i dostępność usług oferowanych przedsiębiorcom, prowadzą działalność edukacyjną w obszarze przedsiębiorczości.

– Pomorska Nagroda Gryf Gospodarczy to niezwykle prestiżowa nagroda, którą samorząd województwa przy pomocy kapituły, przy pomocy ekspertów dokonuje wyboru tych przedsiębiorców, którzy słyną ze swoich zainteresowań dotyczących innowacji, myślą o odnawialnych źródłach energii, regulują wszystkie zobowiązania wobec Państwa, dbają o pracowników i ich rodziny, a także sprzyjają lokalnym środowiskom, często wspierając sport, kulturę czy sferę opieki społecznej. Warto takich przedsiębiorców wyróżniać. Warto o nich mówić i warto pokazywać ich jako świetne przykłady dla innych przedsiębiorców- mówił podczas wirtualnego wystąpienia Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.