W Urzędzie Gminy Kosakowo odbyło się spotkanie dotyczące planu rozwoju sieci szkół w gminie. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla zdiagnozowanych najpilniejszych potrzeb oświatowych dało szeroką perspektywę dla podejmowanych w najbliższych miesiącach przez samorząd decyzji w tym zakresie.

Gmina Kosakowo z najszybszym przyrostem liczby mieszkań i mieszkańców w Polsce musi na czas odpowiadać na potrzeby mieszkańców we wszelkim zakresie, a przede wszystkim zabezpieczyć dzieciom i uczniom miejsca w placówkach oświatowych na miarę możliwości budżetowych samorządu. Aby zobrazować skalę rozwoju warto zwrócić uwagę chociażby na liczbę uczniów w klasach I-VIII, która w ciągu ostatnich 3 lat wzrosła o 602.

– W 2018 r. na początku kadencji zmierzyliśmy się z najbardziej palącym problemem w zakresie oświaty na terenie naszej gminy. Wówczas priorytetem było zabezpieczenie miejsca w przedszkolach publicznych najmłodszym mieszkańcom. W tamtym czasie funkcjonowało w kilkunastotysięcznej gminie 1 publiczne przedszkole – w Dębogórzu, które nie było w stanie przyjąć wszystkich dzieci. Posiłkowaliśmy się działalnością przedszkoli niepublicznych. Podjęte wówczas działania dziś wkraczają w końcową fazę realizacji – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Dziś w budowie są 2 gminne przedszkola publiczne dla łącznie 400 dzieci. Na ukończeniu jest budowa przedszkola w Mostach, które przyjmie najmłodszych mieszkańców gminy w swoje progi już we wrześniu br. Bryła budowanego przedszkola w Pogórzu jest już wyraźnie zarysowana, a pierwsi z przedszkolaków będą mogli bawić się w jego salach od września 2024 r. Tym sposobem udało się rozwiązać problem dostępności przedszkoli publicznych na terenie gminy. Obecnie palącą potrzebę stanowi zabezpieczenie miejsc uczniom w obciążonych szkołach podstawowych, którym na terenie gminy jest 4: w Dębogórzu, Kosakowie, Mostach i Pogórzu.

2,5 roku temu został oddany do użytkowania nowy budynek szkoły w Pogórzu. Już dziś nie jest on w stanie przyjąć wszystkich uczniów z rejonu, a dzieci muszą uczyć się na 2 zmiany. Staraniem wójta gminy wypracowane zostało porozumienie z władzami Gdyni w zakresie powierzenia realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego, tj. uruchomienia klas zerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gdyni (SP 43 w Gdyni). Funkcjonuje ono od września 2022 r., a w kolejnym roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuowane. Tego typu działania musiały zostać podjęte, aby nie dopuścić do nauki dzieci w SP Pogórze na 3 zmiany. Dzięki temu dzieci rekrutowane obecnie do oddziału przedszkolnego (zerówka) w Pogórzu, będą uczęszczały do budynku SP nr 43 w Gdyni przy ul. Porębskiego. 

To jednak wyłącznie doraźne działania. Jednocześnie trwają rozmowy i analizy dotyczące możliwości budowy nowych i/lub rozbudowy dotychczasowych budynków szkół. Tego dotyczyło spotkanie, w którym uczestniczyli wójt gminy Kosakowo Marcina Majek oraz zastępca Marcin Kopitzki, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych i kierownicy wybranych referatów Urzędu Gminy Kosakowo. Szczegółowo omówiono na nim możliwości budowy nowych placówek oświatowych oraz analizowano możliwości rozbudowy obiektów istniejących. 

– Znając dokładnie potrzeby edukacyjne w gminie Kosakowo po raz kolejny podjęliśmy rozmowy, by wspólnie ustalić priorytety działań. Naszym celem jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury tam, gdzie jest największa potrzeba na dziś oraz wyznaczenie działań na najbliższe miesiące i lata, by kompleksowo zająć się tematem i zadbać o komfort edukacji naszych dzieci, których w gminie przybywa, z czego się niezmiernie cieszymy – mówi zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki.