Od 1 stycznia 2023 roku podstawowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie wynosiła 11 zł za m3 zużytej wody w gospodarstwie domowym. Podwyżka z obecnej kwoty 9,50 zł jest wynikową jedynej złożonej w przetargu na usługi odbioru odpadów komunalnych oferty przedsiębiorstwa PUK Rumia, która jest aż o 30% wyższa w stosunku do tej obowiązującej do końca bieżącego roku. Mieszkańcy gminy Kosakowo poczują jednak jedynie nieco ponad 15-procentowy wzrost ceny. Różnicę w podwyżce planuje pokryć gmina, by wobec szalejących podwyżek nie nadwyrężać dodatkowo portfeli mieszkańców, zabezpieczając w przyszłorocznym budżecie odpowiedniej wysokości środki na obsługę systemu gospodarki odpadami.

Do końca 2022 r. gminę Kosakowo obsługuje spółka PUK Rumia wyłoniona w przetargu w 2020 r. Już dziś wiemy, że współpraca ta przez okres kolejnych trzech lat będzie kontynuowana. Oferta PUK Rumia była jedyną ofertą złożoną w przetargu na usługi odbioru odpadów komunalnych. Zmianie nie ulegnie operator oraz sposób naliczania opłat, który opierać się będzie nadal na kalkulacji iloczynu m3 zużytej wody i nowej stawki za każdy jej m3.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia, skokowy wzrost cen paliw oraz brak rynków zbytu dla surowców wtórnych. Przede wszystkim jednak najwięcej zależy od potencjalnego wzrostu cen za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w Eko Dolinie.