27 lutego 2020 obchodziliśmy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Podziękowaniem za społeczną pracę na rzecz lokalnych wspólnot w powiecie puckim jest doroczna gala przyznania nagród w konkursie Bursztynowej Kogi. Jedenasta z rzędu uroczystość rozpoczęła się tego dnia godz. 17:00 w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie i była najlepszą formą podsumowania ubiegłorocznych dokonań społeczników w dziedzinie kultury, sportu, utrwalania lokalnych tradycji oraz troski o bezpieczeństwo.

Nagroda „Bursztynowa Koga” jest uhonorowaniem najprężniej działających organizacji pozarządowych Ziemi Puckiej przez Starostę Puckiego oraz Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych.
Podczas uroczystości, która po raz pierwszy w swej historii zagościła do gminy Kosakowo nagrodzono i wyróżniono łącznie 20 stowarzyszeń. Współorganizację imprezy tradycyjnie powierzono wyłonionej w ramach konkursu na realizację zadań publicznych

organizacji – po raz trzeci było to Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. Galę Poprowadziła Anna Padée. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał natomiast Siergiej Kriuczkow oraz Riverboat Ramblers Swing Orchestra.

W konkursie przyznano trzy nagrody główne oraz kilkanaście wyróżnień.
Wyróżnienia otrzymały:

 • Stowarzyszenie Pasjonatów Malarstwa,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie,
 • Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy,
 • Stowarzyszenie Artystyczne Pictura,
 • Stowarzyszenie Kobiet Amazonki,
 • Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”,
 • Stowarzyszenie Rada Gminna Kół Gospodyń Wiejskich w Pucku,
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Jastarnia,
 • Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry,
 • Stowarzyszenie miłośników zimowych kąpieli, sportu i czynnej rekreacji „Nordowe Morsy”,
 • Stowarzyszenie KOLIBER,
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo,
 • Stowarzyszenie Zrozumieć Świat,
 • Klub Sportowy Klif Chłapowo,
 • Stowarzyszenie PORT „S_PORT”
 • Klub Piłkarski Jantarek

Przyznano także wyróżnienie specjalne Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka, które otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Swarzewo „Turystyczne Swarzewo”.

Laureatami głównych nagród w Konkursie Bursztynowej Kogi za rok 2019 zostali:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KARLIKOWIE za wyjątkowe zaangażowanie w organizację szeregu inicjatyw o charakterze kulturalnym, e

dukacyjnym i sportowym i aktywną działalność pozastatutową, która przeniosła się na takie sukcesy jak m.in. reprezentowanie Powiatu Puckiego i Województwa Pomorskiego krajowych zawodach sportowo-pożarniczych.
STOWARZYSZENIE ALTERNATYWNY CYPEL – za niekonwencjonalne działania edukacyjne i kulturalne, organizację wystaw m.in. antywojennej wystawy „Makabra XX wieku” , oceanograficznej wystawy „Morskie Tajemnice” oraz inicjatywę i uruchomienie na zasadzie crowfunding’u miejsca „Cypel Hostel”, które stanowi bazę noclegową i miejsce spotkań kulturalnych dla mieszkańców Powiatu Puckiego i turystów.

GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W PUCKU – za stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju dzieci i młodzieży oraz współpracę w tym zakresie z samorządami, szkołami i organizacjami sportowymi, organizację kultury fizycznej w środowiskach wiejskich i małych miejscowościach poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i zawodów o charakterze gminnym i regionalnym. wychowankowie GZL LZS

w Pucku każdego roku, reprezentują swoją gminę, powiat, oraz województwo, zdobywając wysokie wyniki sportowe.

Nagrodę specjalną Starosty Puckiego za wybitne osiągnięcia na rzecz lokalnej społeczności otrzymał wyjątkowy specjalista z bardzo bogatym doświadczeniem, człowiek o wielkim sercu zaangażowany w podnoszenie jakości życia mieszkańców Powiatu Puckiego – Prezes Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka Pan ZBIGNIEW CHMARUK.  

Podczas uroczystości wręczono także specjalne nagrody Powiatu Puckiego Biôli Kôlp (czyli Biały Łabędź) dla osób zasłużonych w budowę społeczeństwa obywatelskiego powiatu puckiego oraz organizacji pozarządowych wyróżniających się na tle społeczności lokalnej.
Laureatami zostali: Marcin Selonke – działacz społeczny i Prezes Fundacji Sławny Gród oraz Dawid Choiński – Założyciel Studia Tańca DanceFlow i Prezes Helskiego Stowarzyszenia Miłośników Tańca, a także stowarzyszenia: „Zrozumieć Ś

wiat” i „Da Capo al. Fine”

Gospodarzem spotkania była gmina Kosakowo oraz Kosakowskie Centrum Kultury.

Konkurs i gala Bursztynowej Kogi nie byłyby możliwe bez wsparcia sponsorów. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu lokalnych przedsiębiorców oraz samorządów, pula nagród w konkursie wyniosła 21 200 zł.

Serdeczne podziękowania należą się przedstawicielom przedsiębiorstw: MGJ Sp. z o.o. z Leśniewa, SIBUK Sp. J. z Pucka,  Banku Spółdzielczego w Krokowej Banku Spółdzielczego w Pucku oraz Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., a także samorządowcom: Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Burmistrzowi Miasta i Gminy Władysławowo, Burmistrz Miasta Puck,  Burmistrzowi Miasta Jastarnia, Wójtowi Gminy Puck, Wójtowi Gminy Krokowa, Wójtowi Gminy Kosakowo, Burmistrzowi Miasta Hel.