18 czerwca br. o godzinie 17:00 zapraszamy na XIX uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie ul. Rybacka.