Są osoby, których życie staje się wzorem dla wielu ludzi, a ich odejście pozostawia boleśnie puste miejsce… Dziś z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Antoniego Wica, aktywnego działacza na rzecz społeczności gminy Kosakowo.

Urodził się 4 lutego 1944 roku w Suchym Dworze. Był instruktorem-przewodnikiem harcerskim w Pogórzu oraz zaangażowanym członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej. W 1961 roku założył Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Suchy Dwór i uzyskał od Ministerstwa Rolnictwa ziemię na budowę pełnowymiarowego boiska sportowego w Pogórzu.

W latach 1964-1989 Antoni Wica służył w wojsku, wielokrotnie zmieniając jednostki i przydziały. Przez 11 lat mieszkał w Gdyni Cisowej, a w 2000 roku wrócił do gminy Kosakowo, osiadając w Mostach. Przez osiem lat był aktywnym członkiem Rady Sołeckiej wsi Mosty. 21 stycznia 2010 roku założył Klub Sportowy „Sztorm Mosty”, obecnie znany jako Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo”, którego był prezesem przez 10 lat.

Antoni Wica był również członkiem Związku Piłsudczyków RP. W 2015 roku otrzymał statuetkę „Złotego Kłosa” za kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych oraz za promowanie gminy i jej społeczności.

Jako społecznik z wielkim zaangażowaniem, Antoni nie wyobrażał sobie życia bez pracy na rzecz swojej Małej Ojczyzny. Pozostawił po sobie pogrążoną w żałobie żonę, córkę oraz dwóch utalentowanych wnuków.

Cześć Jego pamięci.