Tradycyjnie w ostatnich tygodniach sierpnia we wszystkich sołectwach gminy Kosakowo odbywają się zebrania wiejskie. Głównym tematem spotkań będzie podjęcie decyzji o rozdysponowaniu środków funduszu sołeckiego na rok 2023. Pieniądze te można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie jakości życia mieszkańców każdego sołectwa.

– Propozycje związane z funduszem sołeckim w każdej wsi mogą mieć różny charakter, a o szczegółach zdecydują mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. Budowa lub remonty placów zabaw, poprawa jakości chodników czy nowe nasadzenia zieleni – to przykładowe inwestycje, które mogą być sfinansowane z funduszu sołeckiego. Decyzje będą zapadać podczas zebrań wiejskich, zapraszam mieszkańców do aktywnego uczestnictwa i zgłaszania propozycji. – informuje Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.