Podczas zebrań wiejskich dla mieszkańców wsi Kazimierz, Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie oraz Mosty odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic tychże sołectw oraz obrębów geodezyjnych (ta kwestia będzie omawiana na spotkaniach dla mieszkańców miejscowości Kazimierz, Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie). Na proces konsultacji składa się badanie ankietowe, dzięki któremu poznamy opinie mieszkańców w temacie planowanych zmian.

Ankiety są dostępne od dzisiaj (tzn. 23 sierpnia) do 7 września br. na stronie internetowej www.kosakowo.pl, bip.kosakowo.pl w zakładce Konsultacje z mieszkańcami, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo oraz u Sołtysów wsi.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiet dostępnych poniżej:

  • Ankieta konsultacyjna dotycząca zmiany granic sołectw Kazimierz, Dębogórze-Wybudowanie, Dębogórze oraz Mosty – TUTAJ
  • Ankieta konsultacyjna dotycząca zmiany obrębów geodezyjnych Kazimierz oraz Dębogórze – TUTAJ

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w jednej z rubryk „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się” – znaku X i wypełnieniu tabeli z danymi identyfikującymi głosującego i złożeniu własnoręcznego podpisu na ankiecie.

Wypełniony formularz ankiet konsultacji można przekazywać:
– bezpośrednio do Urzędu Gminy Kosakowo (skrzynka podawcza przed wejściem głównym budynku);
– drogą elektroniczną na adres mailowy: kancelaria@kosakowo.pl;
– drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo;
– sołtysom wsi za pokwitowaniem odbioru;
– przez e-PUAP.