Urząd Stanu Cywilnego organizuje nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz wizytę wójta gminy Kosakowo u jubilatów, którzy obchodzą co najmniej 90 urodziny. W związku z tym serdecznie zapraszamy chętnych do dokonywania zgłoszeń.

  • Zgłoszenie jubileuszu urodzin 90 lat i więcej

Wójt gminy Kosakowo odwiedzi z życzeniami chętnych jubilatów, którzy w 2023 roku będą obchodzili rocznicę co najmniej dziewięćdziesiątych urodzin. Zapraszamy do zgłaszania jubileuszu swoich urodzin do Urzędu Stanu Cywilnego w Kosakowie. Zgłoszenie  mogą dokonać jubilaci lub członkowie rodziny (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów. Zgłoszenia należy dokonać z wyprzedzeniem.

  • Zgłoszenie jubilatów do odznaczenia medalem za długoletnie pożycie małżeńskie

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą być odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal jest nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia jubileuszu  mogą dokonać jubilaci lub członkowie rodziny (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów, którzy w roku 2023 będą obchodzili jubileusz. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwisko jubilatów, adres ich stałego zameldowania na pobyt stały w gminie Kosakowo, informację o dacie i miejscu zawarcia małżeństwa  oraz informację o adresie kontaktowym (formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie BIP Kosakowo w zakładce Urzędu Stanu Cywilnego)

Do złożenia wniosków zapraszamy również jubilatów, którzy przeżyli 60 lub 65 lat w jednym związku małżeńskim.

Wniosek zgłoszenia jubileuszu, należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kosakowie. W celu zorganizowania uroczystości wręczenia przyznanych odznaczeń prosimy o zgłaszanie jubileuszy przez osoby zainteresowane do końca marca 2023 roku.