Przypominamy, że do 31 marca br. można zgłaszać wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony człowiek morza” i odsłonięcie tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie

Tytuł „Zasłużony człowiek morza” nadaje się osobie, która swoim życiem, postawą czy pracą przysporzyła sławy polskiemu morzu i przyniosła chwałę ojczyźnie. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać przedstawiciele organów władzy i administracji publicznej oraz osoby prawne, których działalność statutowa jest związana z morzem. Do 2022 roku tytułem „Zasłużony człowiek morza” uhonorowanych zostało 58 osób.

Wyboru kandydatów do tytułu dokonuje powołana przez wójta gminy Kosakowo kapituła w składzie: marszałek województwa pomorskiego, rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, rektor Uniwersytetu Morskiego, przedstawiciel Ligi Morskiej i Rzecznej, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, przedstawiciel Związku Miast i Gmin Morskich, starosta Pucki, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo, wójt Gminy Kosakowo.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji w formie wniosku wraz z uzasadnieniem przyjmowane będą do 31 marca 2023 r. Zasady honorowania tytułem oraz wzór wniosku stanowią załączniki Zarządzenia Wójta Gminy Kosakowo nr 48/2018 z dnia 10 maja 2018 r. Tegoroczna, XIX Uroczystość Odsłonięcia Tablic Pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie planowana jest na 18 czerwca br.

Dokument do pobrania: Zarządzenie Wójta Gminy Kosakowo nr 48/2018 z dnia 10 maja 2018 r.