P.U.K. „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie informuje, że w związku z pracami przełączeniowymi na modernizowanej hydroforni w Suchym Dworze, w dniu 30 lipca, w godzinach od 11 do 14, mogą następować chwilowe spadki ciśnienia i krótkotrwałe przerwy w dostawie wody do odbiorców.

Przepraszając za zakłócenia informujemy, że prace prowadzone na hydroforni mają zapewnić docelowo lepsze zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców Suchego Dworu. Więcej informacji o modernizacji znajduje się pod linkiem:

Modernizacja hydroforni w Suchym Dworze