Gminna oświata wymaga nieustannych inwestycji. W prężnie rozwijającej się gminie Kosakowo potrzeba zarówno nowych budynków, jak i dbania o te już istniejące. Takim właśnie jest m.in. budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu.

W zeszłym roku Otrzymaliśmy ekspertyzę, która wykazała konieczność wzmocnienia więźby dachowej w Szkole Podstawowej w Dębogórzu. Szybko przystąpiliśmy do prac projektowych i finalnie prac budowlanych. W tej chwili wszystkie prace zostały zakończone. Dodatkowo udało się wyremontować i pomalować wiele sal lekcyjnych oraz korytarz. Cieszymy się, że kolejna inwestycja w oświacie w tym roku została zakończona, a dzieci będą mieć fajną przestrzeń do nauki. Wartość wszystkich prac to blisko 600 tys. zł – powiedział wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

W ostatnim czasie przeprowadzono remont konstrukcji dachu (więźby dachowej) i pomieszczeń sal lekcyjnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu. Remont objął łącznie około 900 m2 powierzchni dachu. Wykonano wzmocnienie konstrukcji pasa górnego dźwigarów dachowych poprzez obustronny montaż nakładek w postaci belek drewnianych. Wymieniono membranę dachową na nową. Przy ponownym ułożeniu dachówek, dachówki uszkodzone wymieniono na nieuszkodzone. Wykonano docieplenie stropu dachu, poprzez ułożenie dodatkowej warstwy wełny mineralnej. Tym samym, zwiększono ciągłość izolacji termicznej stropu. Wykonano prace naprawcze polegające w szczególności na usunięciu rys i spękań na ścianach i sufitach wraz z malowaniem ścian i sufitów w 4 salach lekcyjnych oraz na korytarzu szkoły. Wartość remontu dachu – wzmocnienia jego konstrukcji, wymiany membrany, części dachówek oraz remont pomieszczeń szkoły wyniosła niecałe 434 tys. zł. Wartość dodatkowej izolacji termicznej stropu o powierzchni około 800m2 wyniosła niecałe 53 tys. zł.

Został wyremontowany dach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu. Zgodnie z wykonaną wcześniej ekspertyzą wszystkie wskazane w niej elementy zostały naprawione. Zostały także uzupełnione ubytki, które powstały w dachu. Oprócz tego zostało wyremontowanych 9 sal dydaktycznych i korytarz. Wszystkie spękania, które powstały na skutek pracy dachu, zostały naprawione – powiedział dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu Wojciech Prieba.

 

Przypomnijmy, że w lipcu 2022 r. powstała dokumentacja wraz z kosztorysem i przedmiarem na remont dachu Szkoły w Dębogórzu oraz wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku z wnioskiem o wydłużenie terminu wyznaczonego na wykonanie doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów na holach szkolnych oraz sufitu korytarza prowadzącego do sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Schronisku Młodzieżowym w Dębogórzu – do 28 lutego 2023 r. Po wpłynięciu do Urzędu Gminy stosownej w powyższym zakresie decyzji rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Po ogłoszeniu przetargu na remont dachu w SP Dębogórze w dniu 18.10.2022 r. gmina Kosakowo podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych remontu dachu Szkoły Podstawowej w Dębogórze. Wartość wykonanych robót wyniosła  368 708,96 zł brutto. Zakres wykonanych robót obejmował remont stropodachów od strony patio – w tym całkowitą wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich stropodachów; remont stropodachu odwróconego – w tym częściową wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich attyki stropodachu od strony hali sportowej; wymianę obróbek blacharskich dachu i rynny koszowej części budynku znajdującego się od strony południowej hali sportowej; remont kominów oraz wymianę obróbek blacharskich kominów; remont lukarn – w tym izolacja termiczna oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich okien wykuszy w poziomie parapetów; wymianę rynien i rur spustowych części budynku szkoły; uszczelnienie na styku elewacji hali sportowej z dachem stromym części niższej oraz wymianę taśmy kalenicowej. Roboty zostały wykonane terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Jednocześnie w Urzędzie Gminy Kosakowo w projekcie budżetu na rok 2023 r. zabezpieczono środki na prace i roboty budowlane dot. obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu takich jak prace malarskie i remontowe pomieszczeń szkolnych (tj. doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów na holach szkolnych oraz sufitu korytarza prowadzącego do sali gimnastycznej).

W lipcu 2023 r. Urząd Gminy Kosakowo otrzymał ekspertyzę, a w sierpniu br. przeprowadzono wizytację na obiekcie z konstruktorem. W następstwie tego we wrześniu br. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia więźby dachowej nad budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Dębogórzu oraz umowę na wykonanie geodezyjnych pomiarów wraz z założeniem osnowy, skanowaniem obiektu dachu 3D i wykonywaniem raportów. Po odebraniu od projektanta dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia więźby dachowej nad budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Dębogórzu pod koniec listopada 2023 r. w dniu 05.12.2023 r. zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Pucku remont więźby dachowej obejmujący swoim zakresem wymianę i/lub naprawę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu z planowanym terminem rozpoczęcia robót na dzień 02.01.2024 r.

Budynek został oddany do użytku na początku XX w., a w 1999 r. zyskał nową część. Poza pracami, które odbyły się na przestrzeni ostatnich lat, zakończono również pracę związane z modernizacją kilku sal lekcyjnych, korytarza i co niezwykle ważne – dachu szkoły.