Informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2024 roku w związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa likwidacji ulega wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę za dobę dla tych, którzy zapewniali uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie (art. 13 w/w ustawy).

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=31D85947B8BB0453C1258B11003BF54E).

Osoby goszczące będą mogły składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca br. Kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców do końca lipca. Wnioski złożone w tym okresie rozpatrywane będą na dotychczasowych warunkach.

https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/ustawa-pomocowa-podpisana

 

Dane osób zdecydowanych na przeniesienie do obiektów tymczasowego zakwaterowania zbiorowego należy przekazać do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel.: 58 30 77 322, fax:58 30 15 435, www.gdansk.uw.gov.pl, mail:wbzk@gdansk.uw.gov.pl, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2024.