Informujemy, że w związku z trwającymi robotami drogowymi odcinek ul. Sowiej w Suchym Dworze pozostanie zamknięty do 30 czerwca br. Ruch pojazdów odbywa się po wyznaczonym objeździe, a dojazd do pasażu handlowego – bez zakłóceń.

Tymczasową organizację ruchu na ul. Sowiej na czas przeprowadzanej inwestycji przedstawia mapka poniżej.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców oraz użytkowników drogi o stosowanie się do tymczasowych zmian w organizacji ruchu (sygnalizacji, oznakowania pionowego i poziomego lub w sytuacjach newralgicznych – do poleceń osób kierujących ruchem).