Zapraszamy na debatę ewaluacyjną organizowaną przez Komisariat Policji w Kosakowie, która odbędzie się 5 grudnia 2022 r. o godzinie 11:30 w Kosakowskim Centrum Kultury ul. Kaszubska 11 w Pierwoszynie.

Tematy jakie będą poruszane podczas debaty:

  • Bezpieczeństwo seniorów
  • Prezentacja aplikacji „Moja komenda”
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie do diagnozowania aktualnych zagrożeń społecznych.

Zapraszamy do udziału w debacie społecznej, która ma na celu realizację jednego z priorytetowych zadań policji, jakim jest zacieśnianie współpracy z lokalną społecznością. Celem tego spotkania jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także omówienie problemów już rozpoznanych.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie zwiększy wiedzę na temat własnego bezpieczeństwa oraz pozwoli ustalić, jakie tematy należy poruszyć przy organizowaniu kolejnych spotkań, by trafnie odpowiadać na potrzeby społeczeństwa.