20 kwietnia br. o godz. 10:00 odbędzie się czwarte spotkanie w formule online poświęcone zasadom programu Czyste Powietrze. Webinar skierowany jest do potencjalnych beneficjentów programu oraz wszystkich, którzy mogą być pomocni wnioskodawcom w przygotowaniu się do inwestycji. Obecne spotkanie szkoleniowe „Audyt Energetyczny. Jak przeprowadzić kompleksową termomodernizację i podnieść  wysokość  dofinansowania w programie Czyste Powietrze”, służy pozyskaniu wiedzy jak praktycznie podejść do inwestycji.

Termomodernizacja budynku jednorodzinnego, która ma przynieść wymierne efekty w postaci efektywnego energetycznie budynku, niższych rachunków za ogrzewanie i poprawie jakości powietrza wymaga wcześniejszej oceny stanu budynku. Maksymalną kwotę wsparcia, nawet do 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania, można uzyskać na kompleksową termomodernizację z PV, w tym demontaż nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła. W Programie można uzyskać również dofinansowanie na inne rodzaje źródeł ciepła, a także na zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych), mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Z programu można sfinansować również zakup i montaż materiałów do docieplenia ścian, wykonanie izolacji dachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych. Co istotne, z dotacji sfinansujemy także audyt energetyczny, dokumentację projektową oraz ekspertyzy. Na audyt energetyczny, czyli dokument, który wskazuje wszystkie niezbędne inwestycje jakie należy przeprowadzić w budynku, aby ten stał się efektywny energetycznie można otrzymać dodatkowe dofinansowanie (poza ww. kwotą dotacji) w kwocie do 1200 zł.

Przeprowadzenie audytu energetycznego nie jest obligatoryjne do uzyskania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Jednak tylko w przypadku przeprowadzenia audytu energetycznego można uzyskać dotację na przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją, która jest wyższa niż w przypadku przedsięwzięcia nieobejmującego kompleksowej termomodernizacji.

 

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.office.com/e/TKs3zmribx

Źródło:

https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza/