Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem projektu koncepcyjnego obwodnicy Pierwoszyna na konsultacje społeczne, które odbędą się w poniedziałek, 15 marca o godzinie 16. Aby wziąć w nich udział należy zalogować się na stronie: https://gminakosakowo.clickmeeting.com/konsultacje-spoleczne-dotyczace-obwodnicy-pierwoszyna.

W trakcie spotkania zachęcamy do zabrania głosu w dyskusji poprzez czat udostępniony wszystkim jego zalogowanym uczestnikom. Głos udzielany będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

 

Poniżej prezentujemy materiały dotyczące koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Derdowskiego w Kosakowie z ul. Gdyńską w Mostach. Projektowana droga omija istniejące zabudowania w Pierwoszynie od strony zachodniej. Opracowanie analizuje warianty dla planowanej drogi „Obwodnicy Pierwoszyna”. Docelowo planowana ulica ma skierować ruch tranzytowy występujący na terenie Gminy Kosakowo poza obszar zabudowany miejscowości Pierwoszyno.

Pod następującym linkiem można pobrać mapy w pełnej rozdzielczości: https://drive.google.com/drive/folders/1NiWh_Mm9iVGaoM0ijlgJYm9U5D0LAJp-?usp=sharing

 • PODSTAWA OPRACOWANIA.
 • Zlecenie Inwestora;
 • Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500;
 • Obowiązujące normy i przepisy projektowe;
 • Opracowanie: „Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w System Kolei Aglomeracyjnej na obszarze Pomorskiej Metropolii”

 

 • DANE TECHNICZNE.

W ramach opracowania zaprojektowano drogę podzieloną na odcinki A-B, B-C, C-D, D-E (z oznaczeniami na planie orientacyjnym ). Zaplanowano 4 warianty przebiegu trasy projektowanej drogi. Istotne różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami stanowią odcinki drogi A-B-C-D. Natomiast odcinek D-E jest taki sam we wszystkich wariantach.

W ramach opracowania zaprojektowano drogę łączącą planowaną do rozbudowy do przekroju 2/2 ulicę Derdowskiego z istniejącą jednojezdniową ulicą Gdyńską w miejscowości Mosty. Od południa projektowaną drogę dowiązano do koncepcji docelowego układu ulicy Derdowskiego.

Poniżej przedstawiono zestawienie odcinków dróg i skrzyżowań w poszczególnych wariantach:

 

WARIANT 1

 

Całkowita długość planowanego odcinka drogi w wariancie 1 wynosi – 2.52 km

Odcinek A-B (WARIANT 1)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 2/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Szerokość pasa rozdziału 3,0 m
 • Długość odcinka ok. 620 m

Na długości odcinka A-B zaprojektowano dwa skrzyżowania zwykłe z przedłużeniem ulic Narcyzowej i Fiołkowej oraz wlotami na potrzeby obsługi komunikacyjnej planowanej linii kolejowej. Istniejącą ulicę Żeromskiego od strony południowej planuje się zakończyć placem do zawracania.

W rejonie ul. Fiołkowej przewidziano dwa parkingi dla samochodów osobowych.

Odcinek B-D (WARIANT 1)

 • Kategoria drogi – Droga wojewódzka
 • Klasa techniczna drogi – Główna (G)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Długość odcinka ok. 1000m

Na długości odcinka B-D przewidziano skrzyżowanie z planowaną drogą dojazdową wg MPZP

Odcinek D-E (WARIANT 1)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 50 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Długość odcinka ok. 895 m

Projektowane odcinki Obwodnicy Pierwoszyna powiązano ze sobą za pomocą skrzyżowań o następujących parametrach:

Skrzyżowanie A (WARIANT 1) (łączy rozbudowaną ul. Derdowskiego z odcinkiem A-B)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 3
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu A zaprojektowano również wlot do istniejącej ul. Żeromskiego.

Skrzyżowanie B (WARIANT 1) (na połączeniu odcinków A-B, B-D, ul. Żeromskiego i ul. Chrzanowskiego)

 • skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu B zaprojektowano również wloty do istniejącej ul. Żeromskiego i ul. Chrzanowskiego. Istniejące rondo, łączące ul. Żeromskiego z ul. Chrzanowskiego przeznaczono do likwidacji.

Skrzyżowanie D (WARIANT 1) (na połączeniu odcinków B-D i D-E)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, jednopasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 30 m
 • Średnica wyspy środkowej 12 m
 • Szerokość jezdni 6,0 m
 • Szerokość pierścienia 3,0 m

Na skrzyżowaniu D zaprojektowano również 2 wloty do istniejącej ulicy Rumskiej (DW 100).

Skrzyżowanie E (WARIANT 1) (na połączeniu odcinka D-E i ul. Gdyńskiej)

 • Typ skrzyżowania zwykłe (skanalizowane)
 • Liczba wlotów 3
 • Szerokość pasów ruchu 3,5 m
 • Pas do skrętu w lewo:
 • Odcinek zmiany pasa ruchu 20 m
 • Odcinek zwalniania 25 m
 • Odcinek akumulacji 20 m

W obrębie skrzyżowania zaprojektowano powiązanie ul. Gdyńskiej z ul. Wiązową. Wzdłuż ulicy planuje się lokalizację miejsc postojowych w układzie prostopadłym do jezdni.

 

WARIANT 2

Całkowita długość planowanego odcinka drogi w wariancie 2 wynosi – 2.58 km

Odcinek A-C (WARIANT 2)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 2/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Szerokość pasa rozdziału 3,0 m

Długość odcinka ok. 745 m

Na długości odcinka A-C zaprojektowano dwa skrzyżowania zwykłe z przedłużeniem ulic Narcyzowej i Fiołkowej oraz wlotami na potrzeby obsługi komunikacyjnej planowanej linii kolejowej. Istniejącą ulicę Żeromskiego od strony południowej planuje się zakończyć placem do zawracania.

W rejonie ul. Fiołkowej przewidziano dwa parkingi dla samochodów osobowych.

Odcinek C-D (WARIANT 2)

 • Kategoria drogi – Droga wojewódzka
 • Klasa techniczna drogi – Główna (G)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Długość odcinka ok. 935 m

Na długości odcinka B-D przewidziano skrzyżowanie z planowaną drogą dojazdową wg MPZP

Odcinek D-E (WARIANT 2)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 50 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Długość odcinka ok. 895

Skrzyżowanie A (WARIANT 2) (łączy rozbudowaną ul. Derdowskiego z odcinkiem A-C)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 3
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu A zaprojektowano również wlot do istniejącej ul. Żeromskiego.

Skrzyżowanie C (WARIANT 2) (na połączeniu odcinków A-C, C-D, ul. Żeromskiego i ul. Chrzanowskiego )

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu C zaprojektowano również wloty do istniejącej ul. Żeromskiego i ul. Chrzanowskiego. Istniejące rondo, łączące ul. Żeromskiego z ul. Chrzanowskiego przeznaczono do likwidacji.

Skrzyżowanie D (WARIANT 2) (na połączeniu odcinków C-D i D-E)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, jednopasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 30 m
 • Średnica wyspy środkowej 12 m
 • Szerokość jezdni 6,0 m
 • Szerokość pierścienia 3,0 m

Na skrzyżowaniu D zaprojektowano również 2 wloty do istniejącej ulicy Rumskiej (DW 100).

Skrzyżowanie E (WARIANT 2) (na połączeniu odcinka D-E i ul. Gdyńskiej)

 • Typ skrzyżowania zwykłe (skanalizowane)
 • Liczba wlotów 3
 • Szerokość pasów ruchu 3,5 m
 • Pas do skrętu w lewo:
 • Odcinek zmiany pasa ruchu 20 m
 • Odcinek zwalniania 25 m
 • Odcinek akumulacji 20 m

W obrębie skrzyżowania zaprojektowano powiązanie ul. Gdyńskiej z ul. Wiązową. Wzdłuż ulicy planuje się lokalizację miejsc postojowych w układzie prostopadłym do jezdni.

 

WARIANT 3

Całkowita długość planowanego odcinka drogi w wariancie 3 wynosi – 2.59 km

Odcinek A-B (WARIANT 3)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 2/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Szerokość pasa rozdziału 3,0 m
 • Długość odcinka ok. 585 m

Na długości odcinka A-B zaprojektowano dwa skrzyżowania zwykłe z przedłużeniem ulic Narcyzowej i Fiołkowej oraz wlotami na potrzeby obsługi komunikacyjnej planowanej linii kolejowej. Istniejącą ulicę Żeromskiego od strony południowej planuje się zakończyć placem do zawracania.

W rejonie ul. Fiołkowej przewidziano dwa parkingi dla samochodów osobowych.

Odcinek B-C (WARIANT 3)

 • Kategoria drogi – Droga wojewódzka
 • Klasa techniczna drogi – Główna (G)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Długość odcinka ok. 215m

Odcinek C-D (WARIANT 3)

 • Kategoria drogi – Droga wojewódzka
 • Klasa techniczna drogi – Główna (G)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 6,5 – 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Długość odcinka ok. 890m

Na długości odcinka C-D przewidziano skrzyżowanie z planowaną drogą dojazdową wg MPZP

Odcinek D-E (WARIANT 3)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 50 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Długość odcinka ok. 895 m

Projektowane odcinki Obwodnicy Pierwoszyna powiązano ze sobą za pomocą skrzyżowań o następujących parametrach:

Skrzyżowanie A (WARIANT 3) (łączy rozbudowaną ul. Derdowskiego z odcinkiem A-B)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 3
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu A zaprojektowano również wlot do istniejącej ul. Żeromskiego.

Skrzyżowanie B (WARIANT 3) (na połączeniu odcinków A-B, B-C i ul. Chrzanowskiego )

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu B zaprojektowano również wloty do istniejącej ul. Chrzanowskiego. Istniejące rondo, łączące ul. Żeromskiego z ul. Chrzanowskiego przeznaczono do likwidacji.

Skrzyżowanie C (WARIANT 3) (na połączeniu odcinków B-C i C-D I ul. Żeromskiego)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, jednopasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 30 m
 • Średnica wyspy środkowej 12 m
 • Szerokość jezdni 6,0 m
 • Szerokość pierścienia 3,0 m

Skrzyżowanie D (WARIANT 3) (na połączeniu odcinków B-D i D-E)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, jednopasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 30 m
 • Średnica wyspy środkowej 12 m
 • Szerokość jezdni 6,0 m
 • Szerokość pierścienia 3,0 m

Na skrzyżowaniu D zaprojektowano również 2 wloty do istniejącej ulicy Rumskiej (DW 100).

Skrzyżowanie E (WARIANT 3) (na połączeniu odcinka D-E i ul. Gdyńskiej)

 • Typ skrzyżowania zwykłe (skanalizowane)
 • Liczba wlotów 3
 • Szerokość pasów ruchu 3,5 m
 • Pas do skrętu w lewo:
 • Odcinek zmiany pasa ruchu 20 m
 • Odcinek zwalniania 25 m
 • Odcinek akumulacji 20 m

W obrębie skrzyżowania zaprojektowano powiązanie ul. Gdyńskiej z ul. Wiązową. Wzdłuż ulicy planuje się lokalizację miejsc postojowych w układzie prostopadłym do jezdni.

 

WARIANT 4

Całkowita długość planowanego odcinka drogi w wariancie 4 wynosi – 2.91 km

Odcinek A-B (WARIANT 4)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 2/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Szerokość pasa rozdziału 3,0 m
 • Długość odcinka ok. 600 m

Na długości odcinka A-B zaprojektowano dwa skrzyżowania zwykłe z przedłużeniem ulic Narcyzowej i Fiołkowej oraz wlotami na potrzeby obsługi komunikacyjnej planowanej linii kolejowej. Istniejącą ulicę Żeromskiego od strony południowej planuje się zakończyć placem do zawracania.

W rejonie ul. Fiołkowej przewidziano dwa parkingi dla samochodów osobowych.

Odcinek B-C (WARIANT 4)

 • Kategoria drogi – Droga wojewódzka
 • Klasa techniczna drogi – Główna (G)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 2/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Długość odcinka ok. 490 m

Na długości odcinka C-D przewidziano skrzyżowanie (na prawe skręty) z istniejącą ul. Niezapominajki.

Odcinek C-D (WARIANT 4)

 • Kategoria drogi – Droga wojewódzka
 • Klasa techniczna drogi – Główna (G)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Długość odcinka ok. 920 m

Odcinek D-E (WARIANT 4)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 50 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Długość odcinka ok. 895 m

Projektowane odcinki Obwodnicy Pierwoszyna powiązano ze sobą za pomocą skrzyżowań o następujących parametrach:

Skrzyżowanie A (WARIANT 4) (łączy rozbudowaną ul. Derdowskiego z odcinkiem A-B)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 3
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu A zaprojektowano również wlot do istniejącej ul. Żeromskiego.

Skrzyżowanie B (WARIANT 4) (na połączeniu odcinków A-B, B-C i ul. Chrzanowskiego )

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu B zaprojektowano również wloty do istniejącej ul. Chrzanowskiego. Istniejące rondo, łączące ul. Żeromskiego z ul. Chrzanowskiego przeznaczono do likwidacji.

Skrzyżowanie C (WARIANT 4) (na połączeniu odcinków B-C i C-D I ul. Żeromskiego)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Skrzyżowanie D (WARIANT 4) (na połączeniu odcinków B-D i D-E)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, jednopasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 30 m
 • Średnica wyspy środkowej 12 m
 • Szerokość jezdni 6,0 m
 • Szerokość pierścienia 3,0 m

Na skrzyżowaniu D zaprojektowano również 2 wloty do istniejącej ulicy Rumskiej (DW 100).

Skrzyżowanie E (WARIANT 3) (na połączeniu odcinka D-E i ul. Gdyńskiej)

 • Typ skrzyżowania zwykłe (skanalizowane)
 • Liczba wlotów 3
 • Szerokość pasów ruchu 3,5 m
 • Pas do skrętu w lewo:
 • Odcinek zmiany pasa ruchu 20 m
 • Odcinek zwalniania 25 m
 •  Odcinek akumulacji 20 m

W obrębie skrzyżowania zaprojektowano powiązanie ul. Gdyńskiej z ul. Wiązową. Wzdłuż ulicy planuje się lokalizację miejsc postojowych w układzie prostopadłym do jezdni.

 

 • ODWODNIENIE

Przewidywane rozwiązanie uporządkuje sposób zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie objętym inwestycją. Planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym.

Przewiduje się zrzut wód deszczowych z odcinka ul. Derdowskiego oraz początkowego odcinka Obwodnicy Pierwoszyna do planowanego zbiornika retencyjnego w granicach działki 120/5 w Kosakowie.

Wody opadowe z dalszej części odcinka A-B oraz fragmentu B-C, B-D, C-D przewiduje się sprowadzić kanałem deszczowym wzdłuż ul. Żeromskiego do istniejącego zbiornika retencyjnego otwartego na terenie Pierwoszyna zlokalizowanego na działce nr 32/2, 32/2 przy ul Kaszubskiej.

Dla dalszego odcinka drogi C-D oraz fragmentu drogi D-E planuje się zrzut wód opadowych do zbiornika na terenie działki nr 1182/1. Natomiast wody deszczowe z końcowego fragmentu odcinka D-E przewiduje się zrzucić do planowanego zbiornika retencyjnego z przelewem do studni chłonnych zlokalizowanych w rejonie ul. Gdyńskiej.

Przewiduje się wpusty deszczowe z osadnikami, włączone do układu przykanalikami poprzez studnie rewizyjne. Przed wprowadzeniem wód do odbiorników przewiduje się ich podczyszczanie w separatorze substancji ropopochodnych. Wymagane w Polsce, dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach opadowych odprowadzanych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych do odbiornika wynoszą do 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i do 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych. Po podczyszczeniu z substancji ropopochodnych woda czysta zostanie skierowana do odbiorników.