1 września br. będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jej początkiem była napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę, a siedemnaście dni później atak Związku Radzieckiego, sojusznika III Rzeszy na nasz kraj.

Z tej okazji wójt gminy Kosakowo Marcin Majek zaprasza mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa w uroczystości złożenia kwiatów w Kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku. Uroczystość odbędzie się o godz. 12.00 przy cmentarzu w Kosakowie.