W sobotę, 22 kwietnia br. serdecznie zapraszamy na otwarcie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Mostach, który z końcem ubiegłego roku przeszedł gruntowną modernizację i został wzbogacony o wiele zupełnie nowych elementów, w tym również został dostosowany do dzieci z niepełnosprawnościami.

Otwarcie nowego terenu rekreacji będzie również okazją do integracji sołeckiej i wspólnej zabawy. Podczas wydarzenia m.in. pokaz swoich umiejętności rolkowych zaprezentują dzieci z HUKS Niedźwiadki Gdynia. W programie również animacje poprowadzone przez postać Treflika i wiele innych.

Serdecznie zapraszamy!

Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką w ramach działania 4.2. w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w wysokości do 184 122,73 zł. Całkowita wartość inwestycji w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu wyniosła 755 380,90 zł.