Dla każdego z nas urodziny to wyjątkowa karta z kalendarza. Te okrągłe zwykliśmy świętować w sposób szczególny. Zazwyczaj to okazja również i do refleksji: jaką drogą podążamy, co osiągnęliśmy, jakie są nasze plany na przyszłość. W roku 2023 swoje półwiecze obchodziła gmina Kosakowo – i z tej też okazji powstał album Gmina na fali | 50 lat w kadrze. 

Tradycja i nowoczesność, swojskość i pionierskość, kaszubskość i polskość – to w myśleniu autorów niniejszego albumu Karola Dettlaffa i Zdzisława Krygera nie pojęcia przeciwstawne, ale uzupełniające się. Nie sposób nie wspomnieć również o wspaniałych fotografiach, które potwierdzają, że zachwyty autorów nad pięknem kosakowskiej ziemi są w pełni uzasadnione.

Serdecznie zapraszamy na promocję albumu Gmina na fali | 50 lat w kadrze, która odbędzie się w środę 20 grudnia br. o godz. 12:00 w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie.