Uroczystej inauguracji jubileuszu 50-lecia gminy Kosakowo towarzyszyło w dniu 4 grudnia br. wydanie kolejnej pozycji książkowej autorstwa mieszkańca naszej gminy Zygmunta Miszewskiego „Zarys Dziejów Ziemi Kosakowskiej – cz. III z kart historii administracji terenowej”. Dotyczy ona problematyki samorządności terenowej na obszarze, na którym gmina Kosakowo się narodziła. Książka dostępna do wypożyczenia w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo.

Zawarte w niej części obejmują zarówno dzieje osadnictwa na ziemi Kępy Oksywskiej, jak i zarządzania od średniowiecza do połowy XX wieku oraz kształtowanie się gminy Kosakowo po 1945 r. do współczesnych organów samorządu terytorialnego oraz sołectw. Autor Zygmunt Miszewski, mieszkaniec gminy przez wiele lat zbierał i opracowywał materiały do publikacji, opierając się na zgromadzonych faktach oraz przekazie ustnym osób pamiętających opisywane koleje. Perspektywa mieszkańca w opisie faktów i wydarzeń tego okresu nadaje publikacji wyjątkowego charakteru.

Przypomnijmy, że to trzecia wydana pozycja w ramach opisu kosakowskiej historii autorstwa Zygmunta Miszewskiego. W 2014 roku został wydany „Zarys Dziejów Ziemi Kosakowskiej cz. I Od neolitu do wybuchu wojny”, a w 2017 roku” cz. II: Od wybuchu wojny po rok 1972″.

Szczególne wyrazy uznania dla autora za rzeczowe i wartościowe treści skrupulatnie zebrane oraz spisane na 160 stronach, a także za ogrom pracy i serca włożonych w przygotowanie wydanej przez Urząd Gminy Kosakowo publikacji.