Do 31 marca można zgłaszać kandydatów do tytułu Zasłużony Człowiek Morza.

Zgłoszenia kandydatur mogą pochodzić od przedstawicieli organów władzy i administracji publicznej oraz osób prawne, których działalność statutowa jest związana z morzem.

Kandydaturę zgłasza się Wójtowi Gminy Kosakowo w formie wniosku wraz z uzasadnieniem. W załączniku znajduje się wzór wniosku oraz więcej informacji na ten temat.

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 10 maja 2018 r.

Wniosek do pobrania: WNIOSEK Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza