We wtorek, 20 września br. zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki wziął udział w posiedzeniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. Podczas spotkania odebrał z rąk prezesa zarządu Przemysława Sztandera akt powołania do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, która pełni funkcje opiniodawczą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego została powołana na podstawie art. 11 Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. i funkcję opiniodawczo-doradczą dla Pomorskiej SSE. Starosta Pucki wytypował zastępcę wójta gminy Kosakowo jako reprezentanta powiatu, który posiada właściwe kompetencje  oraz ma wizję rozwoju gospodarczego. 

Uczestnictwo w spotkaniach rady daje możliwość pogłębionej analizy szans i zagrożeń płynących dla kosakowskiego samorządu. Czas intensywnego rozwoju stanowi idealną przestrzeń do poszukiwania rozwiązań we współpracy z osobami doświadczonymi w biznesie, prowadzeniu przedsiębiorstw czy włodarzami ościennych samorządów. Wymiana doświadczeń z pozostałymi członkami rady jest źródłem czerpania cennych spostrzeżeń dotyczących tworzenia nowoczesnych przestrzeni, w których wszyscy chcemy przebywać, mieszkać i pracować – mówi zastępca wójta gminy Kosakowo, Marcin Kopitzki.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru zarządzanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz przedstawiciele rad dialogu społecznego.

Źródło: www.strefa.gda.pl