Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Mamy, składamy na ręce Pani Ewy Purskiej, Sołtys Pierwoszyna. Łączymy się w smutku z całą pogrążoną w żałobie Rodziną.

Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, Zastępca Wójta Marcin Kopitzki, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwiński, radni i sołtysi gminy Kosakowo.