Z inicjatywy Wójta Gminy Kosakowo Zarządzeniem nr 142/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w strukturach Straży Gminnej Kosakowo powstał Zespół zadaniowy ds. profilaktyki, ochrony środowiska i zwierząt. Celem zespołu jest przeprowadzanie pogadanek i prezentacji multimedialnych w przedszkolach i szkołach dla dzieci klas I-III.

W ślad za tym powstał program profilaktyczny o następującej tematyce:

1. Bezpieczna droga do przedszkola/szkoły.
2. Kontakt z nieznajomą osobą.
3. Dbamy o środowisko – segregujemy odpady.
4. Zachowanie wobec psa.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z zespołem zadaniowym ds. profilaktyki Straży Gminnej Kosakowo celem ustalenia terminu do przeprowadzenia pogadanek. Warto zauważyć, że zajęcia ze strażnikiem służą tylko jako pomoc w procesie wychowawczym, a go nie zastępują. Pogadanki mają na celu wspieranie wiedzy w tematach dotyczących bezpieczeństwa dzieci.

„Kontakt z nieznajomą osobą”, czyli pouczająca lekcja z przedszkolakami o sytuacjach i zagrożeniach, które mogą je napotkać.

W czwartek 9 grudnia br. na temat odpowiednich zachowań w kontakcie z osobą obcą w Niepublicznym Przedszkolu Językowym Król Maciuś Pierwszy w Dębogórzu opowiadali: st. inps. Jarosław Kleina wraz z mł. insp. Agnieszką Bachorską. Pogadanka odbyła się w dwóch grupach przedszkolnych. Strażnicy wyjaśnili dzieciom kim jest osoba obca, jakie są zasady kontaktu z osobą nieznajomą, jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej. Szczególnie zwrócono uwagę na to, aby dzieci nie miały sekretów przed rodzicami/opiekunami. Jako zadanie domowe strażnicy poprosili przedszkolaki o ustalenie z rodzicami hasła (nie znanego osobom postronnym/obcym), które uchroni je przed niebezpieczeństwem. Na koniec spotkania funkcjonariusze poczęstowali dzieci cukierkami.