Informujemy, że w sezonie zimowym 2021/2022 utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych, zajmują się następujące firmy:

  • Rejon nr 1 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki:
    PP MAJA Maria Bigott, ul. Kaszubska 16, 81-198 Pierwoszyno, tel. 781-911-112;
  • Rejon nr 2 obejmujący Pierwoszyno i Kosakowo:
    Twój Ogród Marcin Bigott ul. Kaszubska 16, 81-198 Pierwoszyno tel. 691-628-251;
  • Rejon nr 3 i 4 obejmujący miejscowości Pogórze i Suchy Dwór:
    PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia, tel. (58)671-57-91, 728-556-110;
  • Rejon nr 5 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz Firma Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel, ul. Grzybowa 7, 81-198 Dębogórze, tel. 505-059-120.

Więcej informacji mogą Państwo otrzymać w Referacie ds. Zarządu Dróg i Zieleni tel. (58)660-43-37 lub (58)660-43-09, e-mail: utrzymanie@kosakowo.pl.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do właścicieli pojazdów parkujących przy posesjach, aby w sezonie zimowym umożliwili firmie swobodne odśnieżanie jezdni, chodników itp.