Informujemy, że w sezonie zimowym 2023/2024 utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych, zajmują się następujące firmy:

  • Rejon nr 1 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki – „Twój Ogród” Marcin Bigott (ul. Kaszubska 16, Pierwoszyno) tel. 781-911-112
  • Rejon nr 2 obejmujący miejscowości Pierwoszyno i Kosakowo – P.P. MAJA Maria Bigott, (ul. Kaszubska 22, Pierwoszyno), tel. 781-911-112
  • Rejon nr 3 obejmujący miejscowość Pogórze – PRSP „Sanipor” Sp. z o.o. (ul. Sportowa 8 Gdynia) tel. 58 785-76-34
  • Rejon nr 4 obejmujący miejscowość Suchy Dwór – „PTHU Jagan” Jacek Kalinowski (ul. Kilińskiego 58, Rumia) tel. 602-443-214
  • Rejon nr 5 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie, Kazimierz – Firma Usługowo-Handlowa „VENTUS” Jarosław Nagel (ul. Grzybowa 7, Dębogórze) tel. 505-059-120 / 58 664 83 55

W Urzędzie Gminy Kosakowo zimowe utrzymanie dróg koordynuje Referat ds. Zarządu Dróg i Zieleni tel. 58 660-43-37 lub 58 660-43-08, e-mail: utrzymanie@kosakowo.pl.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do właścicieli pojazdów parkujących przy posesjach, aby w sezonie zimowym umożliwili firmie swobodne odśnieżanie jezdni, chodników itp.