Wraz z początkiem września każdy piątek zostaje ustanowiony dniem pracy wewnętrznej dla Działu Świadczeń Rodzinnych oraz Dodatków Mieszkaniowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie. Tym samym tego dnia ww. dział pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów.

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2022 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie z dnia 1 września 2022 r. nastąpiła zmiana funkcjonowania ośrodka. Oznacza to, że od 2 września br. każdy piątek zostaje ustanowiony dniem pracy wewnętrznej dla Działu Świadczeń Rodzinnych oraz Dodatków Mieszkaniowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie i zostaje on zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów. Zmiana pracy działu w ww. dniu spowodowana jest wzmożoną ilością składanych wniosków oraz koniecznością wykonania dalszych czynności związanych z ich przyjęciem.