Dotychczas zajmujący stanowisko Dyrektora Kosakowskiego Centrum Kultury Pan Konrad Grygowski, z dniem 29 czerwca br. zakończył współpracę z gminą Kosakowo. Przez najbliższe trzy miesiące, obowiązki dyrektora gminnej instytucji kultury pełnił będzie Pan Tomasz Świercz, kierownik Administracyjno – Techniczny. Wkrótce zostanie rozpisany nowy konkurs na stanowisko Dyrektora KCK.

Pan Konrad Grygowski został powołany na stanowisko dyrektora Kosakowskiego Centrum Kultury w maju ubiegłego roku. Odchodzącemu ze stanowiska dyrektorowi składamy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie oraz energię, przy realizacji wielu przedsięwzięć w gminie Kosakowo, przysparzających mieszkańcom wielu kulturalnych doznań. Życzymy powodzenia i satysfakcji w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Od 30 czerwca obowiązki dyrektora KCK pełnił będzie Pan Tomasz Świercz, kierownik Administracyjno – Techniczny, a nowego dyrektora gminnej instytucji kultury pozwoli wyłonić konkurs, który zostanie rozpisany w najbliższym czasie.