W piątek, 24 lutego br. odbyło się oficjalne przekazanie obowiązków nowemu komendantowi Komisariatu Policji w Kosakowie. Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Pucku – nadkom. Beaty Nienadowskiej, obowiązki komendanta objął podkom. Jarosław Wojtowicz pełniący dotychczas służbę w Komendzie Miejskiej w Elblągu.

Podkomisarz wcześniej pracował na stanowisku Specjalisty Wydziału Prewencji do spraw przestępczości kryminalnej nieletnich i wykroczeń. W szeregach służb policyjnych od 20 sierpnia 2001 roku, a na stanowisko oficerskie mianowany 25 września 2021 roku.

Nowemu komendantowi Komisariatu Policji w Kosakowie serdecznie gratulujemy oraz życzymy pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe doświadczenie zdobyte w służbach mundurowych będzie miało pozytywny wpływ na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony lokalnej społeczności.

Z tej okazji nie zabrakło również serdecznych podziękowań za dotychczas pełnioną funkcję Komendant Magdalenie Gindzie. Wierzymy, że doświadczenie, wiedza oraz profesjonalne podejście do służby przez wiele lat będzie wzorem do naśladowania przez kolejne pokolenia mundurowych. Jednocześnie również życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów.