Przez osiemnaście lat funkcję tą nieprzerwanie pełniła pani Krystyna Schmidt, która w lipcu br. przeszła na zasłużoną emeryturę.

Wójt Gminy stanowisko Sekretarza powierzył pani Ewelinie Paszke, związanej z gminnym samorządem od 2006 r., która wieloletnie doświadczenie pracownika samorządowego zdobyła podczas wykonywania pracy na różnych stanowiskach w strukturze tutejszego urzędu, ostatnie lata pełniąc funkcję kierownika Kancelarii Wójta, odpowiadając m.in. za politykę informacyjną gminy.