Informujemy, iż od poniedziałku 19 kwietnia br. wszystkie referaty Urzędu Gminy Kosakowo będą realizowały obsługę interesanta w zadaniach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Obsługa w tych przypadkach realizowana będzie przy pulpicie podawczym zlokalizowanym tuż przy wejściu do Urzędu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Zachęcamy Państwa również do przesyłania informacji drogą elektroniczną poprzez: e-PUAP, e-mail lub pocztą tradycyjną. Wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu: https://gminakosakowo.pl/kontakt/.

Prosimy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.