Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kosakowo z dnia 13 stycznia 2021 roku ustalono następujący rozkład pracy Biura Polityki Społecznej Urzędu Gminy Kosakowo:

  • Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Urzędu Gminy
  • piątek jest dniem pracy wewnętrznej Biura, bez przyjęć interesantów

Zaistniała sytuacja spowodowana jest wzmożoną pracą w okresie przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń 500+ na każde dziecko i realizacją świadczeń z programu „Dobry Start”.

Zarządzenie nr 8