W związku ze zmianami cen biletów komunikacji miejskiej w całej Metropolii Zatoki Gdańskiej od 3 kwietnia 2023 r. zmianie ulegnie także taryfa opłat za usługi gdyńskiej komunikacji miejskiej.

Dotychczasowy bilet 75-minutowy lub 1-przejazdowy ważny na liniach zwykłych i nocnych za 4,80 zł
oraz bilet 75-minutowy lub 1-przejazdowy ważny na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych za 5,00 zł zostaną zastąpione biletami:
1-przejazdowym ważnym na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych za 4,80 zł
75-minutowym ważnym na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych za 6,00 zł

Nowa cena biletu 24-godzinnego to 22,00 zł.

W pojazdach będą dostępne dwa rodzaje karnetów dwuodcinkowych (dwa bilety ulgowe):
karnet 75-minutowy za 6,00 zł (2 x 3,00 zł)
karnet 24-godzinny za 22,00 zł (2 x 11,00 zł)

Nowe ceny imiennych biletów miesięcznych:
na linie zwykłe i nocne w strefie taryfowej Gdyni – 103 zł
na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej Gdyni – 115 zł
na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej: Sopotu albo Rumi albo gm. Kosakowo albo gm. Żukowo albo gm. Szemud albo gm. Wejherowo – 81 zł
na linie zwykłe, pospieszne i nocne w strefie taryfowej: Rumi, Redy i miasta Wejherowa albo gm. Wejherowo i Rumi – 108 zł
na linie zwykłe, pospieszne i nocne w obrębie sieci komunikacyjnej – 126 zł

Nowe ceny biletów będą obowiązywać od 3 kwietnia 2023 r. w Gdyni oraz we wszystkich miastach i gminach obsługiwanych przez ZKM w Gdyni.

Źródło: www.zkm.gdynia.pl