Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. od 01.07.2021 r. realizację programu „Dobry start” przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start .