W miejscowościach Rewa i Mechelinki trwają prace związane z wprowadzeniem nowej, stałej organizacji ruchu. Działanie to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, jest również spowodowane koniecznością uporządkowania i ujednolicenia istniejącego oznakowania drogowego. Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy.

Zakres prac obejmuje następujące działania:

  • wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych (rejon ulic: Łódzka, Helska, Wielkopolska, Pucka, Kujawska, Wrocławska, Śląska);
  • zmiana ruchu dwukierunkowego na jednokierunkowy (ul. Falista w Mechelinkach);
  • zmiana kąta parkowania z prostopadłego na skośne na parkingu przy ul. Bursztynowej w Rewie;
  • wprowadzenie nowej strefy zamieszkania lub uzupełnienie oznakowania w istniejącej (ul. Koralowa w Rewie i Nadmorska w Mechelinkach);
  • uzupełnianie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego o brakujące informacje.

Po zakończeniu ww. prac w Rewie i Mechelinkach oraz uzyskaniu zatwierdzenia projektów organizacji ruchu przez Starostwo Powiatowe w Pucku gmina Kosakowo rozpocznie wprowadzanie odpowiednich zmian w pozostałych sołectwach. Prace zostały rozplanowane na kolejnych kilkanaście miesięcy. Pierwsze z nich rozpoczną się w Kazimierzu, po ich zakończeniu przyjdzie czas na kolejne sołectwa.