Już dzisiaj zapraszamy dzieci i młodzież z naszej gminy do udziału w bezpłatnych szkoleniach na stopień MŁODSZEGO RATOWNIKA organizowanych przez Morską Bazę Szkoleniową w Mechelinkach.
Zadanie dofinansowane z grantu przyznanego przez gminę Kosakowo w ramach zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.