Straż Gminna w Kosakowie zwróciła się z apelem do wszystkich mieszkańców o pozostawanie w domach, w sytuacji stanu epidemicznego, który został ogłoszony w całym kraju. Radiowóz strażników jest wyposażony w megafon, a za jego pośrednictwem treść apelu była emitowana w miejscach publicznych, które dla naszego bezpieczeństwa nie powinny być odwiedzane przez nikogo.

„Szanowni Państwo, tu Straż Gminna. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami zachowując dystans co najmniej 2 metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy, zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższych”.

Przypomnijmy – nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem ogłoszono na specjalnej konferencji prasowej z udziałem premiera RP oraz ministra zdrowia. Zmiany będą uzupełnieniem do już obowiązujących ograniczeń, takich jak: zamknięcie szkół, instytucji kultury, części sklepów czy kawiarni i restauracji (poza zamówieniami na dowóz czy do odbioru). Odwołano także wszelkie imprezy masowe i zamknięto granice.

Od środy, 25 marca do soboty, 11 kwietnia włącznie obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia.

Nowe zasady dotyczą:

  • zakazu zgromadzeń powyżej 2 osób,
  • zakazu opuszczania domu (jest ono możliwe jedynie w ważnych sytuacjach takich jak praca, zakupy, pomoc najbliższym),
  • ograniczenia liczby pasażerów w komunikacji miejskiej (co drugie miejsce siedzące wolne)

Ograniczenia przemieszczania się nie dotyczą tzw. celów bytowych, zdrowotnych czy zawodowych.

Nowe zasady nie dotyczą:

  • dojazdu do pracy: każdy pracownik, przedsiębiorca prowadzący własną działalność czy gospodarstwo rolne ma prawo dojechać do swojego miejsca pracy. Dozwolone jest również poruszanie się w celu zakupu towarów czy świadczenia usług związanych z pracą zawodową.
  • wolontariatu: każdy działający na rzecz walki z koronawirusem, niosący pomoc potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu może się dowolnie przemieszczać w ramach wyżej wymienionych działań.
  • załatwienia spraw niezbędnych do życia codziennego: dozwolone jest wyjście na niezbędne zakupy czy do apteki, a także spacer z psem, udanie się na wizytę do lekarza czy w celu zaopiekowania się bliskimi.

Do niezbędnych potrzeb można zaliczyć także spacer, wyjście do lasu czy jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy podczas nich zachować ograniczenie odległości oraz limitu osób – maksymalnie do dwóch osób, z wyjątkiem rodzin. Zaleca się jednak, aby tego typu wyjścia i aktywności sportowe na świeżym powietrzu ograniczyć do niezbędnego minimum.

Zakazem objęte są natomiast place zabaw. Są one miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia.

Zasady funkcjonowania transportu publicznego:

Nowe zasady wymuszają zmiany w organizacji transportu publicznego. Komunikacja miejska będzie nadal funkcjonować, jednak pojazdami będzie mogła podróżować mniejsza niż standardowo liczba osób. W autobusach i trolejbusach tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.

Przykładowo: jeżeli w autobusie znajduje się 50 miejsc siedzących, to jednocześnie w pojeździe będzie mogło podróżować 25 pasażerów.

Całkowity zakaz zgromadzeń

Zakazem objęte zostały także wszelkie zgromadzenia, spotkania, imprezy czy zebrania. Możliwe jednak są spotkania z najbliższymi.

Zasady obowiązujące w zakładach pracy

Ograniczenia co do liczby osób przebywających we wspólnej przestrzeni nie dotyczą zakładów pracy. Zaleca się jednak stosowanie w nich szczególnych zasad zachowania higieny, środków dezynfekcji oraz zachowania odległości pracowników, które rekomenduje Główny Inspektor Sanitarny.

Zasady uczestnictwa w uroczystościach religijnych

Ograniczenie związane ze zgromadzeniami dotkną również wydarzeń o charakterze religijnym jak np. msze święte, śluby, pogrzeby czy chrzty. Jednak w tym wypadku dopuszczalna liczba osób wynosić będzie 5 – nie wliczając w to osób sprawujących posługę.

Jednocześnie przypominamy, że uczestnictwa w nabożeństwach dostępne jest za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Wcześniejsze zakazy pozostają w mocy

Wprowadzone zmiany stanowią uzupełnienie wszystkich dotychczasowych zakazów, tj. ograniczenia w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Zamknięte pozostają granice państwa, a osoby powracające obowiązuje 14-dniowa kwarantanna.

Jednocześnie w dalszym ciągu dozwolone jest wydawanie posiłków na wynos przez lokale gastronomiczne.

Nowe ograniczenia zostały wprowadzone przez Rząd na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Źródło: gov.pl