Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza członków zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Członkowie należą do Okręgów i Oddziałów Związku w miastach wojewódzkich i powiatowych. Rokrocznie wzrasta ich ilość, obecnie w kraju funkcjonuje 70 jednostek organizacyjnych, w tym jedna na terenie gminy Kosakowo.

Okręg Kaszubski Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej został powołany Uchwałą Zarządu Krajowego nr 2 z dnia 31 stycznia 2015 r. Prezesem Okręgu Kaszubskiego jest Generał Brygady Związku – Władysław Paciuch. Okręg ten posiada własny sztandar i odznakę z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru miało miejsce 7 października 2017 r. w Kosakowie w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego.

 

W okresie działalności Okręgu Kaszubskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej zarząd i członkowie zainspirowali szereg szkół podstawowych i ponadpodstawowych do kultywowania polskich tradycji patriotycznych i niepodległościowych poprzez udział w zajęciach szkolnych na lekcjach historii. Prezes i zarząd okręgu wiele uwagi przywiązują do obchodów uroczystości o charakterze patriotycznym i narodowym. Członkowie Okręgu Kaszubskiego ZPRP wspólnie z gminą Kosakowo aktywnie uczestniczą w obchodach świąt państwowych, niepodległościowych i kombatanckich.

Stały kalendarz uroczystości niepodległościowych stanowią: obchody rocznic związanych z Pierwszym Marszałkiem Polski Józefem Piłsudskim takie jak :

  • 5 grudnia – dzień urodzin,
  • 19 marca – dzień imienin,
  • 12 maja – dzień śmierci,

oraz obchody świąt państwowych i uroczystości :

  • 11 listopada – święto Odzyskania Niepodległości Polski
  • 15 sierpnia – święto Wojska Polskiego
  • Coroczne spotkania opłatkowe Okręgu Kaszubskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
  • Uroczystości upamiętniające Rocznicę Walk o Kępę Oksywską w Mostach
  • Coroczne uroczystości poświęcone Zasłużonym Ludziom Morza w Rewie w Alei Zasłużonych Ludzi Morza imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Uroczystość Dnia Jedności Kaszubów 18.03.2018 roku w Kosakowie, w której Okręg Kaszubski Związku Piłsudczyków aktywnie uczestniczył.

Msza Święta została po raz pierwszy odprawiona w nowo wybudowanym, ale jeszcze nie wykończonym kościele w Kosakowie. Po mszy świętej nastąpił przemarsz do nowo wybudowanego gimnazjum w Kosakowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W Rewie w dniu 10.02.2020 r. odbyła się uroczystość 100. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Dnia 09.12.2022 r. w Chëczy Nordowëch Kaszubów w Kosakowie odbyła się wigilia Okręgu Kaszubskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Tradycją okręgu kaszubskiego związku jest upamiętnianie na cmentarzu Witomińskim Żołnierzy Legionistów z 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty. Corocznie okręg uczestniczy w pielgrzymkach do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski i Hetmanki Żołnierza Polskiego na Jasną Górę. Zarząd okręgu aktywnie uczestniczy w uroczystościach upamiętniających marszałka Józefa Piłsudskiego zarówno w kraju jak i poza granicami Polski – Zułowie na Litwie, Khalenbergu w Wiedniu/Austria oraz w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Główne cele i motto związku:

Jesteśmy Piłsudczykami!

Łączy nas miłość do człowieka, który wbrew wszystkiemu i wszystkim budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą i do tej niepodległości naród doprowadził.

Jesteśmy Piłsudczykami!

Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stawały się wzorem i drogowskazem dla przyszłych pokoleń Polaków.

Jesteśmy Piłsudczykami!

Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu i transformacji ustrojowej w Polsce, myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i grup rządzących.

Jesteśmy Piłsudczykami!

Tak jak on dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą, wykluczającą anarchię.

Tak jak on chcemy zintegrowanego społeczeństwa, które interes i dobro najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej postawi ponad różnicami politycznymi, światopoglądowymi, narodowościowymi i grupowymi.

Tak jak on będziemy dbać o godność i dumę narodową, nie tolerując w tych sprawach żadnych kompromisów.

Tak jak on rozumiemy, iż szansą dla Polski jest społeczeństwo pracowite, zdrowe fizycznie i moralnie, wolne od wynaturzeń.

Jesteśmy Piłsudczykami!

Realizowanie testamentu największego Polaka uważamy za swój obywatelski i patriotyczny obowiązek.

Jesteśmy spadkobiercami Ruchu Piłsudczykowskiego i Związków Strzeleckich Drugiej Rzeczypospolitej.

Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą siłą polityczną, z każdym ruchem społecznym, którzy w myślach i dokonaniach Pierwszego Marszałka Polski widzą inspirację do pracy dla ojczyzny i Państwa Polskiego.

Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą szkolną oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi  Polskie tradycje niepodległościowe.

Źródło: gen bryg. zw Władysław Paciuch. fot. M.Krauze